Do not Copy

Giá cổ phiếu

Sàn giao dịch cổ phiếu Otc, bảng giá cổ phiếu, thị trường cổ phiếu otc

Giao dịch nhanh, uy tín


Cổ Phiếu Chào Bán
Cổ Phiếu Giá Bán Khối Lượng Tình Trạng
TLDC Thỏa Thuận 2.000 Cần Bán
ALSC Thỏa Thuận 86.000 Cần Bán
seoul metal 13.000 32.000 Cần Bán
MOC CHAU 61.000 27.000 Cần Bán
TONDONGA 13.000 20.000 Cần Bán
LionAgrevo Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
BAV Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
RICONS Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
BAV Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
MSB Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Bán
THACO Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
SYDNEY 15.200 35.000 Cần Bán
med Thỏa Thuận 10.000 Cần Bán
Bamboo Airways 41.600 100.000 Cần Bán
PVOIL PM Thỏa Thuận 500.000 Cần Bán
Seabank 11.000 30.000 Cần Bán
SCB 6.000 1.000.000 Cần Bán
ING Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
LION AGREVO 5.500 100.000 Cần Bán
VCAM 20.000 450.000 Cần Bán
vietcredit 12.000 21.786 Cần Bán
THACO 58.000 100.000 Cần Bán
ICD Long Bình 26.000.000 6.000.000 Cần Bán
sbc 17.000 50.000 Cần Bán
DANAPHA 36.000 15.000 Cần Bán
SMV 13.500 35.000 Cần Bán
SBC 22.000 50.000 Cần Bán
BNW 10.000 5.000 Cần Bán
SSG Thỏa Thuận 900.000 Cần Bán
PMC Thỏa Thuận 8.000.000 Cần Bán
TBD 125.000 130.000 Cần Bán
SDNT 5.100 20.000 Cần Bán
Eximland Thỏa Thuận 35.000 Cần Bán
VIDOCO 5.200 17.000 Cần Bán
SPT Thỏa Thuận 120.000 Cần Bán
MARITIME BANK 11.000 50.000 Cần Bán
ICPC Thỏa Thuận 170.000 Cần Bán
Thaco 65.000 50.000 Cần Bán
TONDONGA 36.500 16.000 Cần Bán
DONG TAM 11.500 20.000 Cần Bán
CKG Thỏa Thuận 130.000 Cần Bán
SPT Thỏa Thuận 120.000 Cần Bán
Bia Sài Gòn BT Thỏa Thuận 200.000 Cần Bán
SCB 5.000 50.000 Cần Bán
Legamex Thỏa Thuận 2.000 Cần Bán
OCB 18.000 100.000 Cần Bán
SDNT Thỏa Thuận 10.000 Cần Bán
vsetgroup Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
EDEN Thỏa Thuận 1.500.000 Cần Bán
VASS 10.000 10.000.000 Cần Bán
PV OIL PHU MY Thỏa Thuận 500.000 Cần Bán
Tecco 5 Thỏa Thuận 15.000 Cần Bán
HAMC 16.000 50.000 Cần Bán
Seoul Metal 20.500 50.000 Cần Bán
MBLAND 12.900 300.000 Cần Bán
BTL Thỏa Thuận 30.000 Cần Bán
Hapulico 17.000 30.000 Cần Bán
MED 46.000 1.250 Cần Bán
GENIMEX Thỏa Thuận 188.000 Cần Bán
SAVIBECO 35.000 3.000 Cần Bán
PVPM 2.100.000 100.000 Cần Bán
GENIMEX 40.000 188.000 Cần Bán
mbland 13.200 350.000 Cần Bán
UTXICO Thỏa Thuận 1.000 Cần Bán
ALC Thỏa Thuận 25.000 Cần Bán
TTBD 10.000 2.800.000 Cần Bán
ANCO 18.500 240.000 Cần Bán
DANAPHA 38.000 11.750 Cần Bán
vsetgroup 10.050 500.000 Cần Bán
BAM Thỏa Thuận 300.000 Cần Bán
FAHASA 55.000 120.000 Cần Bán
CONGTHANH Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
ASG Thỏa Thuận 0 Cần Bán
DONGTAM Thỏa Thuận 16.463 Cần Bán
Alsc 50.000 22.000 Cần Bán
aptc 8.200 10.000 Cần Bán
Cie4 14.200 50.000 Cần Bán
Danapha 37.500 70.000 Cần Bán
bam 1.800 300.000 Cần Bán
VHE 32.500 50.000 Cần Bán
RICONS 101.000 10.000 Cần Bán
ABBANK 11.000 320.000 Cần Bán
SEOUL METAL 22.000 100.000 Cần Bán
COPAC 10.000 20.000 Cần Bán
VINMEC Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
OCB Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Bán
KHÁCH SẠN KIM LIÊN 200.500 1.000 Cần Bán
Seoul Metal Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
ASCH 56.500 20.000 Cần Bán
Vinphaco Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Bán
alsc 49.000 80.000 Cần Bán
HAMC 15.500 50.000 Cần Bán
BNC Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
pvif 10.500 10.000 Cần Bán
HOPNHAT 13.700 500.000 Cần Bán
tcsc Thỏa Thuận 110.000 Cần Bán
PVPM Thỏa Thuận 500.000 Cần Bán
Seoul Metal 22.000 200.000 Cần Bán
ACC 60.500 20.000 Cần Bán
BMSC 7.000 5.000 Cần Bán
Gdic 10.800 400.000 Cần Bán
als Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Bán
btl 12.500 50.000 Cần Bán
ACC Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
saigonair Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
habeco id Thỏa Thuận 16.000 Cần Bán
VIDOCO Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
MCMI Thỏa Thuận 150.000 Cần Bán
SPT Thỏa Thuận 12.000 Cần Bán
GDIGROUP 12.000 380.000 Cần Bán
VHL Thỏa Thuận 26.000 Cần Bán
HANAKA Thỏa Thuận 45.648 Cần Bán
CIE4 18.200 60.000 Cần Bán
PGBank 15.000 50.000 Cần Bán
Intimex Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
LSG 10.500 30.000 Cần Bán
APROMACO 7.500 19.000 Cần Bán
FAHASA 45.500 10.000 Cần Bán
ICP 15.200 50.000 Cần Bán
ckg 21.000 150.000 Cần Bán
TAH Thỏa Thuận 4.000 Cần Bán
APTC 8.000 8.800 Cần Bán
Nvc 1.200 15.000 Cần Bán
NIC 35.200 700.000 Cần Bán
NCHP2 Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
BMSC 10.500 100.000 Cần Bán
Banvietbank Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
LSG Thỏa Thuận 700 Cần Bán
QuyNhonPort 21.000 1.000 Cần Bán
BASA 4.000 3.500.000 Cần Bán
alsc Thỏa Thuận 90.000 Cần Bán
HangKhong 11.000 5.000 Cần Bán
Ton DongA Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
Seoul Metal 50.000 30.000 Cần Bán
ECISAIGON 45.000 50.000 Cần Bán
Seoul Metal 46.900 13.000 Cần Bán
otc 13.000 25.000 Cần Bán
Xay dung 8 5.000 16.000 Cần Bán
Toanthinphat Thỏa Thuận 9.000 Cần Bán
VSm 18.000 7.000 Cần Bán
BV THAINGUYEN 15.000 700.000 Cần Bán
CIC 2.500 400 Cần Bán
DABANK 5.400 2.000 Cần Bán
TDBECO 27.000 7.800 Cần Bán
PETEC 20.000 2.485 Cần Bán
TTN (VNTT) 9.500 15.000 Cần Bán
PLCO 10.000 3.000 Cần Bán
PLCO 20.000 2.485 Cần Bán
HUANA 15.000 740 Cần Bán
Cienjsco 810 10.000 4.450 Cần Bán
TVP 20.000 60.000 Cần Bán
APT 4.000 6.400 Cần Bán
TEL (Telcom) 12.000 6.500 Cần Bán
saigonpostel 9.500 100.000 Cần Bán
VSE 10.000 1.000.000 Cần Bán
VSETGROUP 10.050 1.000.000 Cần Bán
Copac 10.500 20.000 Cần Bán
kls 210.000 1.000 Cần Bán
SDNT 25.000 5.000 Cần Bán
DTMG 10.500 50.000 Cần Bán
VIDIPHA 38.000 100.000 Cần Bán
Cổ Phiếu Chào Mua
Cổ Phiếu Giá Mua Khối Lượng Tình Trạng
MSB 14.100 200.000 Cần Mua
ABBANK 13.500 200.000 Cần Mua
VABANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
SGB Thỏa Thuận 200.000 Cần Mua
SGBANK 20.000 500.000 Cần Mua
OCB 20.100 500.000 Cần Mua
OCB 20.000 20.000 Cần Mua
msb Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
MCMI 59.000 100.000 Cần Mua
ABB 11.300 60.000 Cần Mua
PGBANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
BVTN 16.000 100.000 Cần Mua
scb 5.800 500.000 Cần Mua
bav 29.000 35.000 Cần Mua
SGBANK 20.500 100.000 Cần Mua
bamboo (BAV) Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
seoul metal Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
Bamboo Airways 40.400 100.000 Cần Mua
BANVIET BANK 6.800 200.000 Cần Mua
OCB 17.600 200.000 Cần Mua
RICONS 72.500 50.000 Cần Mua
CKG 14.000 100.000 Cần Mua
sap Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
MSB 13.200 1.000.000 Cần Mua
Ocb 14.350 200.000 Cần Mua
ABB 11.500 700.000 Cần Mua
BVTHAINGUYEN 15.000 200.000 Cần Mua
JETSTAR Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
THACO 56.000 10.000 Cần Mua
Ricons 77.000 50.000 Cần Mua
OCB 13.950 200.000 Cần Mua
SUTHANHHA 7.000 50.000 Cần Mua
thaco 55.000 200.000 Cần Mua
PGB 10.500 100.000 Cần Mua
RICONS 73.000 20.000 Cần Mua
BVQTTN 11.000 200.000 Cần Mua
Khóa Việt Tiệp Thỏa Thuận 0 Cần Mua
ABBANK 13.000 200.000 Cần Mua
ABBANK 9.500 0 Cần Mua
seoul metal 20.000 50.000 Cần Mua
VINHHAO 20.000 50.000 Cần Mua
pvcombank Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Mua
thaco ricons Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
THACO 63.000 100.000 Cần Mua
Vietabank 5.600 200.000 Cần Mua
VIETABANK 6.000 200.000 Cần Mua
MSBANK 8.500 300.000 Cần Mua
SEABANK 11.500 500.000 Cần Mua
MSB 8.700 200.000 Cần Mua
SCB 7.000 100.000 Cần Mua
ABBANK 12.700 200.000 Cần Mua
ocb 18.100 500.000 Cần Mua
THACO 59.000 100.000 Cần Mua
DATVANG 6.000 1.000.000 Cần Mua
RICONS 80.000 50.000 Cần Mua
seoul metal 19.000 100.000 Cần Mua
ABBANK 11.300 200.000 Cần Mua
fpt online 123.000 50.000 Cần Mua
ocb 19.000 200.000 Cần Mua
FAHASA 43.000 10.000 Cần Mua
ABBANK 12.600 500.000 Cần Mua
thaco 58.500 200.000 Cần Mua
OCB 13.900 100.000 Cần Mua
BVQTTN 10.500 100.000 Cần Mua
SUNGROUP 23.000 100.000 Cần Mua
EABANK Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Mua
MARITIME BANK 11.000 200.000 Cần Mua
SCB 5.500 200.000 Cần Mua
BTJ 9.000 50.000 Cần Mua
PGBank 10.400 200.000 Cần Mua
ABBANK 9.500 500.000 Cần Mua
THMILK Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
Vinphaco Thỏa Thuận 200.000 Cần Mua
THACO 56.000 100.000 Cần Mua
Phulong 16.000 10.000 Cần Mua
BAOVIETBANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
Maritime Bank 9.000 250.000 Cần Mua
viet a bank 5.500 200.000 Cần Mua
ocb 18.000 500.000 Cần Mua
Danapha 34.000 120.000 Cần Mua
RICONS 92.000 50.000 Cần Mua
thaco 54.000 20.000 Cần Mua
RICONS 97.000 50.000 Cần Mua
ABBANK Thỏa Thuận 200.000 Cần Mua
ACC Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
msb 10.000 500.000 Cần Mua
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
OCENBANK Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Mua
THACO 54.000 50.000 Cần Mua
thaco 51.000 100.000 Cần Mua
ocb 12.500 300.000 Cần Mua
ocb 11.400 500.000 Cần Mua
pvcombank Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
PGBank 11.500 100.000 Cần Mua
PGBank 10.500 200.000 Cần Mua
sgb 21.000 100.000 Cần Mua
IDICO 26.500 100.000 Cần Mua
IDICO 26.000 100.000 Cần Mua
DP2 20.000 50.000 Cần Mua
donga bank 4.600 500.000 Cần Mua
METALVN 27.000 50.000 Cần Mua
taseco 30.000 20.000 Cần Mua
SSG Group Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
Kemnghia 20.000 50.000 Cần Mua
THACO 50.000 20.000 Cần Mua
BACA BANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
saotd Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
Benthanhland 9.500 100.000 Cần Mua
BVQTTN 15.000 200.000 Cần Mua
VIET A 3.500 500.000 Cần Mua
hpi 25.000 30.000 Cần Mua
msb 4.700 500.000 Cần Mua
BichChi 30.000 50.000 Cần Mua
bichchi 29.000 15.000 Cần Mua
ocb 10.000 500.000 Cần Mua
ABBANK 8.500 100.000 Cần Mua
ABBANK 13.000 500.000 Cần Mua
seabank 11.500 500.000 Cần Mua
SCB 4.500 500.000 Cần Mua
SCB 4.400 100.000 Cần Mua
ocb 10.000 500.000 Cần Mua
BV THAI NGUYEN 12.500 50.000 Cần Mua
OCB 9.500 70.000 Cần Mua
NUOC VINHHAO 30.000 200.000 Cần Mua
DOAN NHAT 22.000 700.000 Cần Mua
CĐL 3.000 1.000 Cần Mua
LV bank 11.500 20.000 Cần Mua
Phuhunggia 120.000 50.000 Cần Mua
BV THAINGUYEN 12.000 100.000 Cần Mua
SGBANK 12.000 500.000 Cần Mua
EVG 10.000 20.000 Cần Mua
SunGroup 10.000 100.000 Cần Mua
may 10 18.000 20.000 Cần Mua
EABANK 5.500 100.000 Cần Mua
Nutifood 100.000 20.000 Cần Mua
Nutifood 105.000 20.000 Cần Mua
ctcp22 10.000 50.000 Cần Mua
OCB 8.700 600.000 Cần Mua
CTIN 21.500 20.000 Cần Mua
vinafoodco 10.000 100.000 Cần Mua
VICOTEX 30.000 100.000 Cần Mua
VICOTEX 26.000 20.000 Cần Mua
VINHHAO 25.000 20.000 Cần Mua
CXC 10.000 1.000.000 Cần Mua
CXC 10.000 100.000 Cần Mua
OCBANK 7.200 100.000 Cần Mua
OCBANK 7.300 100.000 Cần Mua
Nutifood 50.000 50.000 Cần Mua
Vinhhao 20.000 50.000 Cần Mua
NIC 25.000 50.000 Cần Mua
TONDONGA 25.000 100.000 Cần Mua
DONGA BANK Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
OCB 14.000 500.000 Cần Mua
VINAPHARM Thỏa Thuận 0 Cần Mua
VALC 14.000 20.000 Cần Mua
NIC 20.000 100.000 Cần Mua
ACC 50.000 50.000 Cần Mua
PHG 55.000 50.000 Cần Mua
ALC 10.000 50.000 Cần Mua
BDHC 13.000 200.000 Cần Mua
SODANA 4.000 1.000.000 Cần Mua
VTCD 33.000 200.000 Cần Mua
thủy điện Bình Điền Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
nuocphumy Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
th true milk Thỏa Thuận 10.000 Cần Mua
ocb 15.500 500.000 Cần Mua
Sun Group Thỏa Thuận 10.000 Cần Mua
Gởi Tin Mua Bán Cổ Phiếu Miễn Phí
TLDC - CỔ PHIẾU CTCP Phát triển Tùng Lâm (Cáp treo Yên Tử)

Thỏa Thuận

CẦN BÁN CỔ PHIẾU ALSC GIÁ THỎA THUẬN

Nếu mua hết sẽ giá thỏa thuận tốt nhất

CỔ PHIẾU SEOUL METAL VIỆT NAM (SMV) GIÁ CẬP NHẬT MỖI NGÀY
Bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu MCMI
Cổ Phiếu Cty Cổ Phần Tôn Đông Á
Cần bán Cổ Phiếu Công Ty CP Lion Agrevo

Cần bán Cổ Phiếu Công Ty CP Lion Agrevo

Lĩnh vực Nông Dược

Cổ phiếu bamboo Airways cập nhật hôm nay (BAV)
Cần bán cổ phiếu ricons số lượng lớn nhỏ với giá rất tốt
cổ phiếu bav giá rẻ nhất thị trường (BAMBOO AIWAYS)
Cổ Phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam MSB giá tốt nhất

 Bán MSB thỏa thuận giá rẻ nhất thị trường. 

Cần bán cổ phiếu Thaco giá tốt nhất

 Có tách số lượng nhỏ hơn !!!!!!

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Quốc tế SYDNEY
cổ phiếu CTCP Dược Trung ương Mediplantex (MED)
Bán cổ phiếu Bamboo Airways (BAV) Gía Thỏa Thuận

 Bán cổ phiếu Bamboo Airways (BAV) Gía Thỏa Thuận

Cần bán CTCP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ

Cần bán CTCP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ

Cần bán Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Cổ Phiếu SCB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 Có thể bán số lượng ít hơn, Mua bán với chính chủ

Cổ phiếu ING - Cty CP Đầu tư và phát triển xây dựng

giá bán thỏa thuận

cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO
cổ phiếu VCAM Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
Cổ phiếu Vietcredit cần bán giá thỏa thuận
BÁN CP THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Cần bán số lượng lớn nhỏ

ICD Long Bình

 Giao dịch Thỏa Thuận

sbc - cổ phiếu Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn bán giá tốt nhất

 Cần bán cổ phiếu SBC giá thỏ thuận

Cổ phiếu dược DANAPHA
CỔ PHIẾU SMV (SEOUL METAL) CẦN BÁN GIÁ GIÁ TỐT NHẤT
sbc - CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn sabetranjsc
cổ phiếu BNW CỦA công ty cổ phần nước sạch bắc ninh
SSG - CỔ PHIẾU SSG CỦA CÔNG TY TẬP ĐOÀN SSGROUP

 Bán giá rẻ thỏa thuận

PMC - Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ

 Giao dịch thỏa thuận 

Bán cổ phiếu Thiết bị điện Đông Anh

Giao dịch theo giá thỏa thuận

SDNT, cổ phiếu Công ty cổ phần sông đà nha trang

Nếu nhà đầu tư có nhu cầu mua số lượng khoảng 200.000 thì CŨNG CÓ.

Cổ phiếu Eximland, giá mua bán cập nhật hôm nay

Cổ phiếu Eximland cần bán giá thỏa thuận. giao dịch uy tín .

VIDOCO - CỔ PHIẾU VIDOCO GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cần bán cổ phiếu Cong ty CP thiết kế xây dựng Viễn Đông giá rẻ

SPT - CẦN BÁN CỔ PHIẾU SPT GIÁ RẺ

 Cần bán cổ phiếu SPT giá rẻ.

MSB - Bán cổ phiếu MSB CỦA NGÂN HÀNG MARITIMEBANK

 Bán giá tốt

ICPC - CỔ PHIẾU ICPC CỦA CTCP HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ

Cần bán gấp, gia thỏa thuận.

Thaco - mua bán cổ phiếu thaco, giá cổ phiếu thaco cập nhật mới nhất
TONDONGA - CỔ PHIẾU TÔN DÔNG Á, GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cần bán cổ phiếu tondonga giá thỏa thuận. giao dịch uy tín.

DONGTAM - MUA BÁN CỔ PHIẾU DỒNG TÂM, GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cổ phiếu Đồng Tâm, cần bán. Sẽ làm việc trực tiếp với người bán.

CKG - CỔ PHIẾU CKG, CẦN BÁN số lượng lớn nhỏ

Cần bán cổ phiếu CKG giá thỏa thuận

SPT - CỔ PHIẾU SPT, GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cần bán gấp, nên giá thỏa thuận có thể dưới 5000 . Đây là mức giá không phải lúc nào cũng có để đầu tư.

Cổ phiếu Bia sài gòn bình tây, giá mua bán cập nhật mới nhất

 Cần bán số lượng lớn nhỏ giá thỏa thuận, giá cổ phiếu cập nhật liên tục

Cần bán cổ phiếu SCB giá tốt nhất

Cần bán giá rẻ còn thương lượng

Legamex - Cổ phiếu legamex cần bán gái thỏa thuận
OCB - Cổ phiếu OCB cần bán cố lượng lớn nhỏ

 Cần bán cổ phiếu OCB của Ngân Hàng Phương Đông số lượng lớn nhỏ.

 

SDNT - Cổ phiếu sông đà nha trang giá mua bán cập nhật mới nhất

Giá cả có thể thương lượng, cần bán gấp !

 

Cổ phiếu OTC, giá cổ phiếu  cập nhật liên tục.

Cổ phiếu vsetgroup, giá mua bán cập nhật mới nhất

Cổ phiếu Vsetgroup thông tin mua bán cập nhật liên tục

Cần bán cổ phiếu EDEN của CTCP Ê Đen

Bán cổ phiếu phiếu EDEN của công ty Cổ Phần Ê Den giá thỏa thuận.

 

Giá cổ phiếu, Sàn giao dịch uy tín, mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

Cần bán cổ phiếu VASS của CTCP Bảo hiểm Viễn đông

Cần bán cổ phiếu VASS số lượng lớn nhỏ giá thỏa thuận

 

Giá cổ phiếu, sàn mua bán cổ phiếu uy tính. Gia dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

PVOIL PHU MY - CẦN BÁN CỔ PHIẾU PV OIL PHÚ MỸ GIÁ THỎA THUẬN
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.  Cần bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ Gía thỏa thuận tốt nhất.
Tecco 5 - Cổ phiếu Tecco 5 giá mua bán cập nhật mới nhất

Gía cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Cần bán cổ phiếu TECCO 5 giá thỏa thuận

HAMC - CỔ PHIẾU HAMC CẦN BÁN GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín. hướng dẫn thủ tục và chuyển tiền 1 lần tại thời điểm giao dịch. 
SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín. hướng dẫn thủ tục và chuyển tiền 1 lần tại thời điểm giao dịch.

MBLAND - CỔ PHIẾU MBLAND CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN GIÁ RẺ
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.
BEN THANH LAND - Cổ phiếu BTL cần bán gấp giá tốt nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.
Hapulico - Cổ phiếu hapulico cần bán giá tốt nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
Mediplantex - Cổ phiếu MED giá tốt nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.
GENIMEX - CỔ PHIẾU GENIMEX MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.
SAVIBECO - CỔ PHIẾU SAVIBECO CẦN BÁN GẤP
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín.
PVPM - Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ)
GENIMEX - Cty CP Lâm sản và XNK Tổng Hợp Bình Dương
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín.
MBLand - CỔ PHIẾU MBLAND CẦN BÁN GẤP
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín .
công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín .
ALC - Cổ phiếu ALC cần bán già tốt nhât
Công ty Cổ phần Tân Tân
Giá thỏa thuận
ANCO - Cổ phiếu ANCO cần bán gấp

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín

DANAPHA - Cổ phiếu DANAPHA cần bán giá thỏa thuận
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín.
vsetgroup - Cổ phiếu VSETGROUP cần bán số lượng lớn nhỏ
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.
VSG - CỔ PHIẾU VSEGROUP CẦN BÁN SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.
BAM - Cổ phiêu BAM CẦN BÁN THỎA THUẬN GIÁ RẺ
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.
FAHASA - CỔ PHIẾU FAHASA GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
CONGTHANH - Cổ phiếu CONGTHANH CẦN BÁN GẤP
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.
ASG - CỔ PHIẾU ASG CẦN BÁN SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ giá thỏa thuận

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.

DONGTAM - CỔ PHIẾU ĐỒNG TÂM CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN
ALSC - CỔ PHIẾU ALSC CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc, giao dịch cổ phiếu otc uy tín.

APCT - cổ phiếu APTC cần bán giá thỏa thuận rẻ nhất
gia cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC iu tín.
VSETGROUP - Cần bán cổ phiếu vsetgroup giá thỏa thuận.
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
CIE4 - Cổ phiếu cần bán gấp, giá cập nhật mới nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu otc uy tín.
DANAPHA - Cổ phiếu DANAPHA cần bán giá thỏa thuận tốt nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc, giao dịch cổ phiếu otc uy tín.
BAM - CỔ PHIẾU BAM THÔNG TIN GIÁ MUA BÁN CỔ PHIẾU
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc, giao dịch uy tín.
VHE - CỔ PHIẾU VHE CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín.
RICONS - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

ABBANK - CỔ PHIẾU ABBANK, MUA BÁN GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc hàng đầu Việt Nam.
SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal , giá mua bán cập nhật mới nhất.
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
COPAC - CỔ PHIẾU COPAC CẦN BÁN GIÁ TỐT NHẤT
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu toàn quốc.
Cong ty CP đâu từ xay dung thường mai Thai Binh Đường Copac
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
Vinmec - CỔ PHIẾU VINMEC GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
OCB - CẦN BÁN CỔ PHIẾU OBC KHỐI LƯỢNG LỚN
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, sàn giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
khach san kim lien
KSKL - CỔ PHIẾU KHÁCH SẠN KIM LIÊN CẦN BÁN GIÁ TỐT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.
SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal giá mua bán cập nhật mới nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc. Bán cổ phiếu METALVN thỏa thuận số lượng lớn nhỏ, giá tốt nhất.

ASCH - Cổ phiếu ASCH , giá mua bán cập nhật mới nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc (OTC: Vinphaco)
giá thỏa thuận, lô giao dich từ 50.000 cp trở lên.
ALSC - CTCP giao nhận và kho vận Hàng Không

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín.

HAMC - CỔ PHIẾU HAMC GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu otc, mua bán cổ phiếu uy tín, Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
BNC - CỔ PHIẾU BNC GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc. Cần bán cổ phiếu BNC của CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà giá thỏa thuận.
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP NHÁT
CTCP Đầu tư Thành Thành Công (OTC)
Cần bán giá thỏa thuận
PVPM - Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ)
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu uy tín.
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Bán giá tốt, giá còn thương lượng. Khối lượng bán từ 3000 cp trở lên.

Hóa chất á châu
Cty chứng khoán Bảo Minh
Cty dau tu gia dinh
Ban chinh chu .ai co nhu cau xin goi 0909 925 268
ALS - CỔ PHIẾU ALS CẦN MUA THỎA THUẬN SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ GIÁ TỐT NHẤT
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín.
CTCP Tập Đoàn Capella benhthanh land)
Bán giá tốt
CTCP HÓA CHẤT Á CHÂU - ACC
thoa thuan
Công ty Cổ phần Sài Gòn sân bay (Saigon Airport Corporation)
Gía thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội
ban gia thoa thuan
CTCP Thiết Kế Xây Lắp Viễn Đông
cần bán thỏa thuận giá tốt
Công Ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu
giá thương lượng. thủ tục chuyển đổi nhanh gọn.
CTCP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN
ban gia thoa thuan
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định
Nếu mua khối lượng lớn, giá còn lượng
Cong ty Co Phan Ha Long
Giao dich thỏa thuận khối lượng 26.000
CTCP Tập Đoàn Hanaka (OTC: Hanaka)
thương lượng giá cả hợp lý
OTC A: CIE4 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Tập Đoàn Cienco4)
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX (OTC: PGBANK)
CTCP Tập Đoàn Intimex
cong ty co phan bat dong san dien luc sai gon
Tôi có nhu cầu bán cổ phiếu LSG giá re
Công ty cổ phần vật tư Nông sản APROMACO
FAHASA - CỔ PHIẾU FAHASA MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tin.
Công ty cổ phần Đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế

Cần bán, giá thỏa thuận.

CTCP Tập Đoàn Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Kiên Giang (CKG)
TAH - Cổ phiếu TAH giá mua bán cập nhật mới nhất

 giá cổ phiếu, Mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu otc toàn quốc

công ty cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn
CTY cổ phần Nam vang
Cần bán gấp
CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch (OTC: NIC)
giá có thể thương lượng
Cty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
Tôi cần bán
CTCP Chứng Khoán Bảo Minh (OTC: BMSC)
cần bán gấp, giá có thể còn thương lượng nếu mua hết lô.
ngân hàng tmcp Bản việt
Giá thỏa thuận
CTCP Bất Động Sản Sài Gòn Vina (OTC: LSG)
QuyNhonPort - Cổ phiếu QNP giá mua bán cập nhật mới nhất
 giá cổ phiếu OTC, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
Công Ty Cổ Phần BASA
Bán thanh lý giá tốt
Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hoá ALS (ALSC)

Có cắt lẻ, mua nguyên lô giá thỏa thuận tốt nhất

liên hệ: 0949777295

Công ty CP Bảo hiểm hàng không
CTCP Tôn Đông Á (OTC: TonDongA)

giá thỏa thuận

Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu uy tín.
CTCP sai gon dau tu ky thuat xay dung
Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu uy tín.
Công ty CP Tân cảng - Phú Hữu
Cong ty co phan xay dung 8
Ban chinh chu
Cong ty co phan Toan Thinh phat
Giá trên đã bao gồm các khoang phí phát sinh
Ctcp container miền trung
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Giao dịch uy tín
CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Cotec (OTC: CIC)
DONG A BANK
Công ty cổ phần Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô
Giao dịch chính chủ
Tổng công ty thương mại ky thuật và đầu tư petec
Công ty công nghệ teruyeefn thông VNTT
hai sổ (5000 và 10000 ) cổ phiều niêm iết 10000đ/cp
Công ty cổ phần kho vận petec
Công ty tmkt và dt petec
Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Công ty cổ phần xây dựng CTGT 810
Chính chủ, Ngày phát hành 28/72005
Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm
CTCP Dược Phẩm Trung ương VIDIPHA
Cty cổ phần kinh doanh thủy hải Sài Gòn
Công ty cổ phần phát triển công trình viễn thông Telcom
sai gon postel
ban nghiem tuc. 0989011203, sang
Cổ phiếu song da nha trang

Cổ phiếu OTC, giá cổ phiếu cập nhật liên tục. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
Giao dịch nhanh chóng, uy tín .
MSB - CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ CỔ PHIẾU MSB GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Mua Cổ phiêu MSB số lượng lớn nhỏ - giá cổ phiếu cập nhật liên tục, Liên hệ: 0888 250 957

ABB - Giá Cổ Phiếu Ngân Hàng TMCP An Bình hôm nay

Cần mua cổ phiếu ABB giá tốt nhất lh: 0949777295

VABANK - Giá Cổ Phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á

 Mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất, giá cập nhật liên tục. Liên hệ: 0888250957

SGB - Giá Cổ Phiếu Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương hôm nay

 Mua thỏa thuận số lượng lớn nhỏ 

SGB - Cổ phiếu SGBANK Giá Mua Bán Cập Nhật Mói Nhất

 Liên tục cập nhật giá cổ phiếu, hỗ trợ tất cả thủ tục. Nhận tiền tại thời điểm Chuyển nhượng 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

 Mua số lượng lớn nhỏ

Cần bán cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông
MSBANK - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất, chuyển nhượng và chuyển ngay

 

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu MCMI

 Mua số lượng lớn nhỏ

Ngan hàng An Bình ABBANK

  liên hệ: 0888250957

Mua cổ phiếu BGBANK (PGB) số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất thị trường
Mua cổ phiếu bệnh viện thái nguyên giá tốt nhất thị trường

 Mua số lượng lớn nhỏ

Cập nhật giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

 Cần mua cổ phiếu SCB số lượng lớn nhỏ

Cần mua cổ phiếu bamboo airways (BAV) của Hãng hàng không Bamboo Airways

 Cần mua cổ phiếu bamboo airways (BAV) của Hãng hàng không Bamboo Airways số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất thị trường. Có thể thương lượng tùy số lượng.

Liên hệ: 0949777295
giá mua bán cổ phiếu sgbank (SGB)

Cần mua số lượng lớn nhỏ Cổ phiếu SGB, giao dịch uy tín

chuyển đủ tiền tại thời điểm giao dịch

cổ phiếu bamboo aiways (BAV) mua giá tốt nhất hỗ trợ tất cả thủ tục

cổ phiếu bamboo aiways (BAV) mua giá tốt nhất, hỗ trợ tất cả thủ tục . chuyển đủ tiền tại thời điểm thanh toán

Mua Cổ phiếu CTCP Seoul Metal Việt Nam số lượn lớn nhỏ

 Mua Cổ phiếu CTCP Seoul Metal Việt Nam số lượn lớn nhỏ giá thỏa thuận

Cần mua cổ phiếu Bamboo Airways (BAV)
CẦN MUA CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG BẢN VIỆT GIÁ CAO NHẤT - BANVIETBANK

 Cần mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất toàn quốc

Nhận tiền tại thời điểm làm thủ tục

OCB - Cần Mua Cổ Phiếu OCB - Ngân Hàng TMCP Phương Đông

 Mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất 

Cần mua cổ phiếu Ricons
Cần mua cổ phiếu ckg giá tốt nhất
GIÁ CỔ PHIẾU Công ty Cổ Phần Bao bì Sài Gòn SAP

 Mua thoa thuận số lượng lớn nhỏ

Giá cổ phiếu MSB, Ngân Hàng Hàng Hải

 Mua số lượng lớn nhỏ, giá tốt nhất

Giá Cổ phiếu OCB
ABBANK - Cổ phiếu ABB cần mua số lượng lớn

 cần mua cổ phiếu ngân hàng An Bình số lượng lớn nhỏ

Cổ phiếu bệnh viện quốc tế thái nguyên giá cập nhật mới nhất
JPA - CỔ PHIẾU Jetstar CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỐN NHỎ

 Cần mua cổ phiếu Công ty CP Hàng không Jetstar số lượng lớn nhỏ giá thỏa thuận.

THACO - CỔ PHIẾU THACO GIÁ MUA BÁN HÔM NAY
Ricons - Cổ Phiếu Ricons (PHG) mua giá tốt nhất

 Mua Cổ phiếu Ricons giá tốt nhất thị trường.

Hỗ trợ tất cả thủ tục, phí chuyển nhượng bên mua đóng. Chuyển tiền đủ tại thời điểm làm giao dịch.

OCB - Cổ phiếu OCB giá mua bán hôm nay
SUTHANHHA - CỔ PHIẾU GỐM SỨ THANH HÀ , GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
THACO - CỔ PHIẾU THACO, GIÁ CỔ PHIẾU THACO CẬP NHẬT MỚI NHẤT
PGBANK - CỔ PHIẾU PGBANK, GIÁ CỔ PHIẾU Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Mua số lượng lớn nhỏ, hướng dẫn làm thủ tục, giao dịch nhật đủ tiền tại thời điểm chuyển nhượng

RICONS - CỔ PHIẾU RICON, GIÁ MUA BÁN MỚI NHẤT

 Giao dịch uy tính, hướng dẫn làm thủ tục. Người mua chịu phí giao dịch , chuyển tiền tại thời điểm giao dịch. không tính phí môi giới.

BVTN - CỔ PHIẾU Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, giá mua bán cập nhật mới nhất

 Giao dịch uy tính, hướng dẫn thủ tục, chuyển đủ tiền tại thời điểm giao dịch

Cần mua cổ phiếu Việt Tiệp
ABBANK - CỔ PHIẾU ABBANK cần bán giá rẻ nhất

 Mua số lượng lớn nhỏ

ABBANK - Cổ phiếu ABBANK CẦN MUA GIÁ TỐT NHẤT

Hướng dẫn thủ tục mua bán, giao dịch uy tín, chuyển tiền đủ tại thời điểm làm thủ tục.

SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal giá mua bán hôm nay

 Giao dịch cổ phiếu Seoul Metal uy tin1, giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng giao dịch

Cổ phiếu sông đà đất vàng cần mua giá cao , giá mua, bán cổ phiếu SODANA hôm nay

Cần mua cổ phiếu SODANA số lượng lớn nhỏ, giao dịch uy tính.

Giá mua bán cổ phiếu sông đà dất vàng cập nhật liên tục.

VHMW - Cổ phiếu vinhhao giá mua bán cập nhật mới nhất
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín. Giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc. Cần mua cổ phiếu nước khoáng Vĩnh Hảo (VHMW)  số lượng lớn nhỏ, giao dịch toàn quốc.  
PVCB - Cổ phiếu PVCOMBANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Giá cổ phiếu OTC, mua bán cổ phiếu OTC uy tính, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

Cần mua thỏa thuận cổ phiếu PVCB số lượng lớn nhỏ. Chuyển tiền 1 lần tại thời điểm giao dịch

thacoricons - Cổ phiếu Thaco Ricons giá mua bán cập nhật mới nhất
 giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Cần mua cổ phiếu Thaco, Ricons giao dịch toàn quốc
THACO - CỔ PHIẾU THACO GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

VIETABANK - CỔ PHIẾU VIETABANK CẦN MUA GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

VIETABANK - CỔ PHIẾU VIETABANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

VTCD - cổ phiếu VTCD mua bán giá tốt nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.
MSBANK - CỔ PHIẾU MSBANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. sàn mua bán cổ phiếu toàn quốc. Mua cổ phiếu MSB số lượng lớn nhỏ.

SEABANK - Cổ phiếu seabank cần mua số lượng lớn nhỏ

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

MSB - CỔ PHIẾU MSB CẦN MUA GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

SCB - Cổ phiếu scb mua bán giá tốt nhất

giá cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

thủy điện Bình Điền - cổ phiếu thủy điện Bình Điền mua bán giá tốt nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín.
ABBANK - CỔ PHIẾU ABBANK cần mua giá tốt

giá cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

OCB - Cổ phiếu OCB giá tốt nhất

giá cổ phiếu, sàn giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

mua OCB số lượng lớn nhỏ

THACO - CỔ PHIẾU THACO CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, hướng dẫn làm thủ tục. chuyển tiền đủ tại thời điểm làm thủ tục. người mua chị phí giao dịch.

DATVANG - CỔ PHIẾU ĐẤT VÀNG MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, hướng dẫn thủ tục, chuyển tiền đủ tại thời điểm làm thủ tục.

RICONS - CỔ PHIẾU RICONS MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu,giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

SEOUL METAL - CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

ABBANK - CỔ PHIẾU ABBANK CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN.

giá cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam. Hướng dẫn làm thủ tục, chịu phí giao dịch, chuyển tiền đủ tại thời điểm làm chuyển nhượng.

FPT ONLINE - CỔ PHIẾU FPT ONLINE GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Gía cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
OCB - Cổ phiếu OCB cần mua giá tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc cập nhật mỗi ngày.

FAHASA - CỔ PHIẾU FAHASA MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tin.
Ngân hàng an bình ABBANK

giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

THACO - CỔ PHIẾU THACO CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN.
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam. Hướng dẫn thủ tục, chuyển tiền đủ tại thời điểm làm chuyển nhượng. bên mua chiu phí giao dịch.
OCB - Cổ phiếu OCB MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, sàn giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

BVQTTN - CỔ PHIẾU BVQTTN GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tin, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.
sungroup - Cổ phiếu sungroup giá mua bán cập nhật mới nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tin, sàn mua bán cổ phiếu otc toàn quốc.
EABANK - CỔ PHIẾU EABANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, sàn mua bán cổ phiếu otc toàn quốc. Mua cổ phiếu Đong Á Bank giá thỏa thuận, số lượng lớn nhỏ.
MARITIME BANK - CỔ PHIẾU MARITIME BANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
SCB - CỔ PHIẾU SCB GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
PGBANK - CỔ PHIẾU PGBANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

ABBANK - CỔ PHIẾU ABBANK GIÁ MUA BÁN CỔ PHIẾU CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu,mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ
gia thoa thuan
Công ty sữa sạch TH True Milk
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
THMILK - CỔ PHIẾU THMILK MUA THỎA THUẬN GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc. cần mua cổ phiếu THMILK số lượng lớn nhỏ.
Vinphaco - cổ phiếu Vinphaco già mua bán cập nhật mới nhất
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu toàn quốc.
THACO - CỔ PHIẾU THACO GIÁ MUA BÁN CỔ PHIẾU CẬP NHẬT MỚI NHẤT.
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu Uuy tín, Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
PHULONG - CỔ PHIẾU PHULONG
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
BAOVIETBANK - CỔ PHIẾU BAOVIETBANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu toàn quốc.
Maritime Bank - NGÂN HÀNG HÀNG HÀI (MSB)
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
Ngân hàng việt á

Mua số luongj lớn nhỏ

Ngan hang phuong dong (OCB)
mua số lượng từ 1000 cp trở lên, giá có thể cao hơn tùy khối lượng, giao dịch uy tín.
CTCP Dược Danapha (OTC: DAN)
Mua lô lớn nhỏ, gio dịch uy tín .
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS (PHÚ HƯNG GIA)
giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
CTCP Ô Tô Trường Hải (OTC: THA)
mua dau tu
Ngan hang phuong dong (OCB)
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons (Phú Hưng Gia)

giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH GIÁ CỔ PHIẾU CẬP NHẬT HÔM NAY

giá cổ phiếu Abbank cập nhật mới nhất, liên hệ: 0949777295

CTCP HÓA CHẤT Á CHÂU - ACC
Thoa thuan
MARITIME BANK: NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
TINHNGHIAPETRO - CỔ PHIẾU XĂNG DẦU TÍNH NGHĨA GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.
NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG OCEANBANK
Mua giá thỏa thuận
CTCP Ô Tô Trường Hải
Mua lô lớn nhỏ, giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng giao dịch. Thủ tục nhanh, uy tín .
TACO - CÔNG TY OTO TRUONG HAI
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
Ngân Hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB)
Giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng.
ngân hàng phương đông ocb
Ngân hàng TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (pvcombank)
cần mua khối lượng lớn, giá thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (OTC: PGBank)
Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (OTC: PGBank)
Thủ tục giao dịch nhanh chóng, Uy tín .
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (OTC: SGB)
IDICO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
Cần mua số lượng từ 1000 cp trở lên
IDICO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
MUA dau tu, sang 0932162223
Công Ty Dược Phẩm Trung Ương 2
Gía thỏa thuận có thể cao hơn tùy khối lượng
ngan hang dong a
Mua thỏa thuận, giá có thể cao hơn tùy theo khối lượng
METALVN - CỔ PHIẾU SEOUL TAL VIỆT NAM MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín nhất Việt Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG
Mua lô lớn nhỏ, giá thỏa thuận có thể tốt hơn tùy theo khối lượng.
CÔNG TY CỔ PHẦN Tập Đoàn S.S.G (OTC: SSGGroup)
Cần mua, giá thỏa thuận
Công ty cp kềm nghĩa
Giá thỏa thuận có thể cao hơn tùy vào khối lượng
THACO - CÔNG TY OTO TRUONG HAI
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
Thỏa thuận giá tùy khối lượng
SAOTD - CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
gia thoa thuan
Benthanhland - Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Bến Thành (Benthanhland)  
Mua số lượng lớn nhỏ, giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng cổ phiếu.
bệnh viện quốc tế thái nguyên
Mua số lượng lớn nhỏ
CTCP Tập Đoàn Mặt Trời - Sun Group
gia thoa thuan
Ngân hàng việt á
Mua theo khối lượng người bán
CTCP Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (OTC: HPI)
MSB - Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (OTC: MSB)
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
CTCP Thực Phẩm Bích Chi
Mua theo khối lượng người bán
CTCP Thực Phẩm Bích Chi
giá trên đã bao gồm các khoản phí phát sinh khi giao dịch
Ngân Hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB)
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á
mua theo khoi luong nguoi ban, giá trên đã bao gồm các khoản phí phát sinh
ngân hàng TMCP SÀI GÒN
giá 4.400 đã bao gồm các khoản phí phát sinh khi giao dịch.
ngân hàng TMCP SÀI GÒN
ngân hàng phương đông
giá trên đã bao gồm các khoản phí phát sinh
bệnh viện quốc tế thái nguyên
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Gía trên đã bao gồm caac1 khoản phí phát sinh
CTY CP NUOC SUOI VINH HAO
Thủ tục nhanh gọn, gia 30.000/cổ phiếu là đã bao gồm tất cả các khoản phí phát sinh.
CTy DOAN NHAT nha thau co dien
Mua khối lượng lớn nhỏ, giá 22.000 đã bao gồm các khoản phí phát sinh, giao dịch nhanh gọn, uy tín
Công ty cổ phần cát đại lợi
LVbank
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia
Mua theo khoi luong nguoi bán từ 1000 cổ phiếu trở lên, khối lượng càng lớn giá thỏa thuận cao hơn
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Mua theo khối lượng người bán
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương -SGB

Mua theo khối lượng người bán

Công ty Cổ phần Đầu tư Everland - EVG
CTCP Tập Đoàn Mặt Trời - Sun Group
Mua theo khối lượng người bán
CTCP May 10
Cần mua cổ phiếu may 10
EABANK - Ngân hàng TMCP Đông Á
CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm Nutifood
CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm (Nutifood)
Mua theo số lượng người bán
công ty cổ phần 22
chưa có mã giao dịch
NGÂN HANG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG OCBANK
Mua khoi luong lớn
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN
Mua theo khối lượng người bán
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thực - Thực Phẩm Hà Nội
Cần mua cp với số lượng lớn
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG
Mua theo khoi luong khach can ban
may việt thắng
có thể sang tên
CTY CP NUOC SUOI VINH HAO
doanh nghiệp tư nhân Máy đo đạc Đà Nẵng
doanh nghiệp tư nhân Máy đo đạc Đà Nẵng
Cần mua cổ phiếu OTC mã CP CXC
NGÂN HANG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG OCBANK
NH CPTM PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Giao dịch nhanh chóng, uy tín,LH: 0932162223
CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm
CTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo
Khối lượng có thể thay đổi
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (NIC)
TONDONGA - CTCP Tôn Đông Á
DONGABANK - CỔ PHIẾU DONGABANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Cần mua số lượng lớn nhỏ cổ phiếu ngân hàng đông á giá thỏa thuận.

OCB - Cổ phiếu OCB giá mua bán cập nhật mới nhất
giá cổ phiếu, Mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu OCB toàn quốc.
VINAPHARM - Cổ phiếu VINAPHARM giá mua bán cập nhật mới nhât
CÔNG TY CHO THUÊ MAÝ BAY
NIC - Cổ phiếu NIC giá mua bán cập nhật mới nhất
Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, Sàn giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.
ACC - CỔ PHIẾU HÓA CHẤT Á CHÂU CẦN MUA GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu toàn quốc.
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia
LH:0989011203
Công ty cổ phần Âu Lạc
LH: 0989011203
Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền