Do not Copy

Giá cổ phiếu

Sàn giao dịch cổ phiếu Otc, bảng giá cổ phiếu, thị trường cổ phiếu otc

Giao dịch nhanh, uy tín


Cổ Phiếu Chào Bán
Cổ Phiếu Giá Bán KL Tình Trạng
PVCB 5.000 500.000 Cần Bán
SCB 3.500 3.000.000 Cần Bán
Thaco 30.000 10.000 Cần Bán
Sắp lên sàn HOSE 59.000 50.000 Cần Bán
Scb 4.000 100.000 Cần Bán
SCB 3.900 200.000 Cần Bán
tanmai 8.000 32.500 Cần Bán
SCB 4.200 50.000 Cần Bán
LCTV 12.000 30.000 Cần Bán
ica Thỏa Thuận 1.800.000 Cần Bán
XDCTGTĐT Thỏa Thuận 2.600 Cần Bán
PVcomBank 9.000 50.000 Cần Bán
VASS Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
BaoVietBank 10.500 10.000 Cần Bán
DONG A 4.000 230.000 Cần Bán
Sao A D.C 30.000 71.000 Cần Bán
SCB Thỏa Thuận 3.000.000 Cần Bán
TLDC Thỏa Thuận 2.000 Cần Bán
ALSC Thỏa Thuận 86.000 Cần Bán
seoul metal Thỏa Thuận 32.000 Cần Bán
MOC CHAU Thỏa Thuận 0 Cần Bán
UTXI Thỏa Thuận 790.000 Cần Bán
TONDONGA Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
LionAgrevo Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
BAV 46.000 50.000 Cần Bán
scb 5.000 500.000 Cần Bán
RICONS 79.000 10.000 Cần Bán
BAV Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
THACO Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
SYDNEY 15.200 35.000 Cần Bán
med Thỏa Thuận 10.000 Cần Bán
Bamboo Airways 41.600 100.000 Cần Bán
PVOIL PM Thỏa Thuận 500.000 Cần Bán
SCB 3.800 50.000 Cần Bán
ING Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
LION AGREVO 5.500 100.000 Cần Bán
VCAM 20.000 450.000 Cần Bán
THACO 30.000 100.000 Cần Bán
ICD Long Bình 26.000.000 6.000.000 Cần Bán
sbc 17.000 50.000 Cần Bán
DANAPHA 36.000 15.000 Cần Bán
SMV 13.500 35.000 Cần Bán
SBC 22.000 50.000 Cần Bán
BNW 10.000 5.000 Cần Bán
SSG Thỏa Thuận 900.000 Cần Bán
PMC Thỏa Thuận 8.000.000 Cần Bán
TBD 125.000 130.000 Cần Bán
SDNT 5.100 20.000 Cần Bán
Eximland Thỏa Thuận 35.000 Cần Bán
VIDOCO 5.200 17.000 Cần Bán
SPT Thỏa Thuận 120.000 Cần Bán
ICPC Thỏa Thuận 170.000 Cần Bán
Thaco 65.000 50.000 Cần Bán
DONG TAM 11.500 20.000 Cần Bán
RICONS 49.000 20.000 Cần Bán
SPT Thỏa Thuận 120.000 Cần Bán
Bia Sài Gòn BT Thỏa Thuận 200.000 Cần Bán
SCB Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
Legamex Thỏa Thuận 2.000 Cần Bán
SDNT Thỏa Thuận 10.000 Cần Bán
vsetgroup Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
EDEN Thỏa Thuận 1.500.000 Cần Bán
VASS 10.000 10.000.000 Cần Bán
PV OIL PHU MY Thỏa Thuận 500.000 Cần Bán
Tecco 5 Thỏa Thuận 15.000 Cần Bán
HAMC 16.000 50.000 Cần Bán
Seoul Metal 20.500 50.000 Cần Bán
MBLAND 12.900 300.000 Cần Bán
BTL Thỏa Thuận 30.000 Cần Bán
Hapulico 17.000 30.000 Cần Bán
MED 46.000 1.250 Cần Bán
GENIMEX Thỏa Thuận 188.000 Cần Bán
SAVIBECO 35.000 3.000 Cần Bán
PVPM 2.100.000 100.000 Cần Bán
GENIMEX 40.000 188.000 Cần Bán
mbland 13.200 350.000 Cần Bán
UTXICO Thỏa Thuận 1.000 Cần Bán
ALC Thỏa Thuận 25.000 Cần Bán
TTBD 10.000 2.800.000 Cần Bán
ANCO 18.500 240.000 Cần Bán
DANAPHA 38.000 11.750 Cần Bán
vsetgroup 10.050 500.000 Cần Bán
BAM Thỏa Thuận 300.000 Cần Bán
FAHASA 55.000 120.000 Cần Bán
CONGTHANH Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
ASG Thỏa Thuận 0 Cần Bán
DONGTAM Thỏa Thuận 16.463 Cần Bán
Alsc 50.000 22.000 Cần Bán
aptc 8.200 10.000 Cần Bán
Cie4 14.200 50.000 Cần Bán
Danapha 37.500 70.000 Cần Bán
bam 1.800 300.000 Cần Bán
VHE 32.500 50.000 Cần Bán
RICONS 101.000 10.000 Cần Bán
SEOUL METAL 22.000 100.000 Cần Bán
COPAC 10.000 20.000 Cần Bán
SCB 4.000 200.000 Cần Bán
VINMEC Thỏa Thuận 100.000 Cần Bán
KHÁCH SẠN KIM LIÊN 200.500 1.000 Cần Bán
Seoul Metal Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
ASCH 56.500 20.000 Cần Bán
Vinphaco Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Bán
alsc 49.000 80.000 Cần Bán
HAMC 15.500 50.000 Cần Bán
BNC Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
pvif 10.500 10.000 Cần Bán
HOPNHAT 13.700 500.000 Cần Bán
tcsc Thỏa Thuận 110.000 Cần Bán
PVPM Thỏa Thuận 500.000 Cần Bán
Seoul Metal 22.000 200.000 Cần Bán
BMSC 7.000 5.000 Cần Bán
Gdic 10.800 400.000 Cần Bán
als Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Bán
btl 12.500 50.000 Cần Bán
ACC Thỏa Thuận 20.000 Cần Bán
saigonair Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
habeco id Thỏa Thuận 16.000 Cần Bán
VIDOCO Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
MCMI Thỏa Thuận 0 Cần Bán
SPT Thỏa Thuận 12.000 Cần Bán
GDIGROUP 12.000 380.000 Cần Bán
VHL Thỏa Thuận 26.000 Cần Bán
HANAKA Thỏa Thuận 45.648 Cần Bán
CIE4 18.200 60.000 Cần Bán
Intimex Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
APROMACO 7.500 19.000 Cần Bán
FAHASA 45.500 10.000 Cần Bán
ICP 15.200 50.000 Cần Bán
TAH Thỏa Thuận 4.000 Cần Bán
APTC 8.000 8.800 Cần Bán
Nvc 1.200 15.000 Cần Bán
NIC 35.200 700.000 Cần Bán
NCHP2 Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
BMSC 10.500 100.000 Cần Bán
Banvietbank Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
QuyNhonPort 21.000 1.000 Cần Bán
BASA 4.000 3.500.000 Cần Bán
alsc Thỏa Thuận 90.000 Cần Bán
HangKhong 11.000 5.000 Cần Bán
Ton DongA Thỏa Thuận 50.000 Cần Bán
Seoul Metal 50.000 30.000 Cần Bán
ECISAIGON 45.000 50.000 Cần Bán
Seoul Metal 46.900 13.000 Cần Bán
otc 13.000 25.000 Cần Bán
Xay dung 8 5.000 16.000 Cần Bán
Toanthinphat Thỏa Thuận 9.000 Cần Bán
VSm 18.000 7.000 Cần Bán
BV THAINGUYEN 15.000 700.000 Cần Bán
CIC 2.500 400 Cần Bán
DABANK 5.400 2.000 Cần Bán
TDBECO 27.000 7.800 Cần Bán
PETEC 20.000 2.485 Cần Bán
TTN (VNTT) 9.500 15.000 Cần Bán
PLCO 10.000 3.000 Cần Bán
PLCO 20.000 2.485 Cần Bán
HUANA 15.000 740 Cần Bán
Cienjsco 810 10.000 4.450 Cần Bán
TVP 20.000 60.000 Cần Bán
APT 4.000 6.400 Cần Bán
TEL (Telcom) 12.000 6.500 Cần Bán
saigonpostel 9.500 100.000 Cần Bán
VSE 10.000 1.000.000 Cần Bán
VSETGROUP 10.050 1.000.000 Cần Bán
Copac 10.500 20.000 Cần Bán
kls 210.000 1.000 Cần Bán
SDNT Thỏa Thuận 5.000 Cần Bán
DTMG 10.500 50.000 Cần Bán
VIDIPHA 38.000 100.000 Cần Bán
Cổ Phiếu Chào Mua
Cổ Phiếu Giá Mua KL Tình Trạng
BAOVIETBANK 8.500 100.000 Cần Mua
BAOVIETBANK 8.000 50.000 Cần Mua
PVCB 6.000 50.000 Cần Mua
RICONS 34.000 50.000 Cần Mua
SCB Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
Ricons 32.000 100.000 Cần Mua
ANCUONG Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
HVS Thỏa Thuận 300.000 Cần Mua
PVCOMBANK 8.500 50.000 Cần Mua
BAV 43.000 100.000 Cần Mua
THACO 31.000 50.000 Cần Mua
Als 52.000 35.000 Cần Mua
PVCOMBANK 8.100 200.000 Cần Mua
PVCOMBANK Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
baoviet bank 9.500 100.000 Cần Mua
QNP Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
VABANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
MCMI Thỏa Thuận 0 Cần Mua
ABB Thỏa Thuận 60.000 Cần Mua
BVTN 25.500 100.000 Cần Mua
bav 29.000 35.000 Cần Mua
bamboo (BAV) Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
seoul metal Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
Bamboo Airways 40.400 100.000 Cần Mua
BANVIET BANK 6.800 200.000 Cần Mua
vietcredit Thỏa Thuận 21.786 Cần Mua
RICONS 41.000 50.000 Cần Mua
sap Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
ABB Thỏa Thuận 700.000 Cần Mua
BVTHAINGUYEN Thỏa Thuận 200.000 Cần Mua
JETSTAR Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
THACO 56.000 10.000 Cần Mua
Ricons 46.000 50.000 Cần Mua
SUTHANHHA 7.000 50.000 Cần Mua
thaco 27.000 200.000 Cần Mua
TONDONGA Thỏa Thuận 16.000 Cần Mua
Khóa Việt Tiệp Thỏa Thuận 0 Cần Mua
seoul metal 20.000 50.000 Cần Mua
VINHHAO 20.000 50.000 Cần Mua
pvcombank Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Mua
thaco ricons Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
THACO 63.000 100.000 Cần Mua
Vietabank 11.000 200.000 Cần Mua
VIETABANK 11.300 200.000 Cần Mua
SCB Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
THACO 27.000 100.000 Cần Mua
DATVANG 6.000 1.000.000 Cần Mua
RICONS 80.000 50.000 Cần Mua
seoul metal 19.000 100.000 Cần Mua
fpt online Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
FAHASA 43.000 10.000 Cần Mua
thaco 58.500 200.000 Cần Mua
SUNGROUP 23.000 100.000 Cần Mua
EABANK Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Mua
BTJ 9.000 50.000 Cần Mua
THMILK Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
Vinphaco Thỏa Thuận 200.000 Cần Mua
THACO Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
Phulong 16.000 10.000 Cần Mua
BAOVIETBANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
viet a bank 11.300 200.000 Cần Mua
Danapha 34.000 120.000 Cần Mua
RICONS 92.000 50.000 Cần Mua
thaco 54.000 20.000 Cần Mua
RICONS 97.000 50.000 Cần Mua
ACC Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
XĂNG DẦU TÍN NGHĨA Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
OCENBANK Thỏa Thuận 1.000.000 Cần Mua
THACO 54.000 50.000 Cần Mua
thaco 51.000 100.000 Cần Mua
pvcombank Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
IDICO 26.500 100.000 Cần Mua
IDICO 26.000 100.000 Cần Mua
DP2 20.000 50.000 Cần Mua
donga bank 4.600 500.000 Cần Mua
METALVN Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
taseco 30.000 20.000 Cần Mua
SSG Group Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
Kemnghia 20.000 50.000 Cần Mua
THACO 50.000 20.000 Cần Mua
BACA BANK Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
saotd Thỏa Thuận 50.000 Cần Mua
Benthanhland 9.500 100.000 Cần Mua
VIET A 3.500 500.000 Cần Mua
hpi Thỏa Thuận 30.000 Cần Mua
BichChi 30.000 50.000 Cần Mua
bichchi 29.000 15.000 Cần Mua
SCB 8.500 500.000 Cần Mua
SCB 4.400 100.000 Cần Mua
BV THAI NGUYEN 12.500 50.000 Cần Mua
NUOC VINHHAO 30.000 200.000 Cần Mua
DOAN NHAT 22.000 700.000 Cần Mua
CĐL 3.000 1.000 Cần Mua
LV bank 11.500 20.000 Cần Mua
Phuhunggia 120.000 50.000 Cần Mua
BV THAINGUYEN 12.000 100.000 Cần Mua
EVG 10.000 20.000 Cần Mua
Baoviet Bank 9.300 25.000 Cần Mua
SunGroup 10.000 100.000 Cần Mua
may 10 18.000 20.000 Cần Mua
EABANK 5.500 100.000 Cần Mua
Nutifood 100.000 20.000 Cần Mua
Nutifood 105.000 20.000 Cần Mua
ctcp22 10.000 50.000 Cần Mua
vinafoodco 10.000 100.000 Cần Mua
VICOTEX 30.000 100.000 Cần Mua
VICOTEX 26.000 20.000 Cần Mua
VINHHAO 25.000 20.000 Cần Mua
CXC 10.000 1.000.000 Cần Mua
CXC 10.000 100.000 Cần Mua
Nutifood 50.000 50.000 Cần Mua
Vinhhao 20.000 50.000 Cần Mua
NIC 25.000 50.000 Cần Mua
TONDONGA 25.000 100.000 Cần Mua
DONGA BANK Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
VINAPHARM Thỏa Thuận 0 Cần Mua
VALC 14.000 20.000 Cần Mua
NIC 20.000 100.000 Cần Mua
ACC 50.000 50.000 Cần Mua
PHG 55.000 50.000 Cần Mua
ALC 10.000 50.000 Cần Mua
BDHC 13.000 200.000 Cần Mua
SODANA 4.000 1.000.000 Cần Mua
VTCD 33.000 200.000 Cần Mua
thủy điện Bình Điền Thỏa Thuận 500.000 Cần Mua
nuocphumy Thỏa Thuận 100.000 Cần Mua
th true milk Thỏa Thuận 10.000 Cần Mua
Sun Group Thỏa Thuận 10.000 Cần Mua
Đơn vị giá: VNĐ, Khối Lượng: Cổ Phiếu
thông tin thị trường

Sâm Ngọc Linh có tác dụng gì, Sâm Ngọc Linh giá bao nhiêu tiền 1 kg, mua Sâm Ngọc Linh ở đâu?

Sâm Ngọc Linh là một loại Sâm vô cùng quý hiếm, nhiều người sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đến cả tỷ đồng để sở hữu. Vậy loại Sâm này có tác dụng gì và Sâm

Mua bán cổ phiếu, kinh nghiệm mua bán cổ phiếu.

Mua bán cổ phiếu ở đâu? như thế nào và

Cổ phiếu chưa lưu ký là gì? Thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu chưa lưu ký

Cổ phiếu chưa lưu ký là cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký tại

Cổ Phiếu chưa Lên Sàn

Cổ phiếu chưa lên sàn, cổ phiếu OTC, cổ phiếu chưa niêm yết

cổ phiếu otc, mua bán cổ phiếu OTC như thế nào?

Cổ phiếu OTC là những cổ phiếu chưa niêm yết

Gởi Tin Mua Bán Cổ Phiếu Miễn Phí
h4yrjb
Cổ phiếu PVCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam

Có thể cắt nhỏ

Cổ phiếu ngân hàng SCB
bán Cổ phiếu Tha Co (Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải)
Cần Bán Cổ Phiếu AIG của Tập đoàn Nguyên Liệu Á Châu AIG (ASIA Group)

Được mua 5% cổ phiếu hiện hữu khi công ty phát hành mới trong năm nay với giá 10.000đ/cổ phiếu. Cổ phiếu được lên sàn HOSE trong năm nay. Chi tiết xem https://www.asiagroup-vn.com/

Cổ Phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB

Bán cổ phiếu scb số lượng lớn nhỏ

Cổ phiếu Ngân Hàng Thương Mai CP Sài Gòn SCB

 Cần bán số lượng lớn nhỏ liên hệ 0949777295

giá mua bán cổ phiếu Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai

cổ piếu tân mai cần bán giá thỏa thuận

Cổ Phiếu Ngân hàng TM Sài Gòn (cổ phiếu SCB)
Bán 30.000 Cổ Phiếu LCTV

 Liên hệ chính chủ: 098 9011203

Cổ Phiếu CTCP Công nghệ sinh học Dược phẩm ICA

Cần bán giá thỏa thuận

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG THÁP
Gía Cổ Phiếu Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PVcomBank

 Bán số lượng lớn nhỏ

CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (OTC: VASS)
Cần bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bảo Việt (OTC: BaoVietBank)
DAF - Mua Cổ Phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

 Giao dịch số lượng lớn nhỏ

Bán cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Á D.C

 

Là cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam

Mã cổ phiếu VSC
SCB CNAANF MUA CỔ PHIẾU SCB SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ

Cần bán số lượng lớn giá 3,500 thỏa thuận

Liên hê: 0949777295

TLDC - CỔ PHIẾU CTCP Phát triển Tùng Lâm (Cáp treo Yên Tử)

Thỏa Thuận

CẦN BÁN CỔ PHIẾU ALSC GIÁ THỎA THUẬN

Nếu mua hết sẽ giá thỏa thuận tốt nhất

CỔ PHIẾU SEOUL METAL VIỆT NAM (SMV) GIÁ CẬP NHẬT MỖI NGÀY

GIÁ THỎA THUẬN

Bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu MCMI
CẦN BÁN CỔ Phiếu CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi

 Cần bán giá thỏa thuận 

Cổ Phiếu Cty Cổ Phần Tôn Đông Á
Cần bán Cổ Phiếu Công Ty CP Lion Agrevo

Cần bán Cổ Phiếu Công Ty CP Lion Agrevo

Lĩnh vực Nông Dược

Cổ phiếu bamboo Airways cập nhật hôm nay (BAV)
Cập nhật giá cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

giá cập nhật liên tục

Cần bán cổ phiếu ricons số lượng lớn nhỏ với giá rất tốt
cổ phiếu bav giá rẻ nhất thị trường (BAMBOO AIWAYS)
Cần bán cổ phiếu Thaco giá tốt nhất

 Có tách số lượng nhỏ hơn !!!!!!

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Quốc tế SYDNEY
cổ phiếu CTCP Dược Trung ương Mediplantex (MED)
Bán cổ phiếu Bamboo Airways (BAV) Gía Thỏa Thuận

 Bán cổ phiếu Bamboo Airways (BAV) Gía Thỏa Thuận

Cần bán CTCP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ

Cần bán CTCP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ

Cổ Phiếu SCB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Cổ phiếu ING - Cty CP Đầu tư và phát triển xây dựng

giá bán thỏa thuận

cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO
cổ phiếu VCAM Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt
BÁN CP THACO - CTCP Ô tô Trường Hải

Cần bán số lượng lớn nhỏ

ICD Long Bình

 Giao dịch Thỏa Thuận

sbc - cổ phiếu Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn bán giá tốt nhất

 Cần bán cổ phiếu SBC giá thỏ thuận

Cổ phiếu dược DANAPHA
CỔ PHIẾU SMV (SEOUL METAL) CẦN BÁN GIÁ GIÁ TỐT NHẤT
sbc - CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn sabetranjsc
cổ phiếu BNW CỦA công ty cổ phần nước sạch bắc ninh
SSG - CỔ PHIẾU SSG CỦA CÔNG TY TẬP ĐOÀN SSGROUP

 Bán giá rẻ thỏa thuận

PMC - Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ

 Giao dịch thỏa thuận 

Bán cổ phiếu Thiết bị điện Đông Anh

Giao dịch theo giá thỏa thuận

SDNT, cổ phiếu Công ty cổ phần sông đà nha trang

Nếu nhà đầu tư có nhu cầu mua số lượng khoảng 200.000 thì CŨNG CÓ.

Cổ phiếu Eximland, giá mua bán cập nhật hôm nay

Cổ phiếu Eximland cần bán giá thỏa thuận. giao dịch uy tín .

VIDOCO - CỔ PHIẾU VIDOCO GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cần bán cổ phiếu Cong ty CP thiết kế xây dựng Viễn Đông giá rẻ

SPT - CẦN BÁN CỔ PHIẾU SPT GIÁ RẺ

 Cần bán cổ phiếu SPT giá rẻ.

ICPC - CỔ PHIẾU ICPC CỦA CTCP HÀNG TIÊU DÙNG QUỐC TẾ

Cần bán gấp, gia thỏa thuận.

Thaco - mua bán cổ phiếu thaco, giá cổ phiếu thaco cập nhật mới nhất
DONGTAM - MUA BÁN CỔ PHIẾU DỒNG TÂM, GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cổ phiếu Đồng Tâm, cần bán. Sẽ làm việc trực tiếp với người bán.

RICONS - CỔ PHIẾU RICON, GIÁ MUA BÁN MỚI NHẤT

 Giao dịch uy tính, hướng dẫn làm thủ tục. Người mua chịu phí giao dịch , chuyển tiền tại thời điểm giao dịch. không tính phí môi giới.

SPT - CỔ PHIẾU SPT, GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cần bán gấp, nên giá thỏa thuận có thể dưới 5000 . Đây là mức giá không phải lúc nào cũng có để đầu tư.

Cổ phiếu Bia sài gòn bình tây, giá mua bán cập nhật mới nhất

 Cần bán số lượng lớn nhỏ giá thỏa thuận, giá cổ phiếu cập nhật liên tục

Cần bán cổ phiếu SCB giá tốt nhất

Cần bán giá rẻ còn thương lượng

Legamex - Cổ phiếu legamex cần bán gái thỏa thuận
SDNT - Cổ phiếu sông đà nha trang giá mua bán cập nhật mới nhất

Giá cả có thể thương lượng, cần bán gấp !

 

Cổ phiếu OTC, giá cổ phiếu  cập nhật liên tục.

Cổ phiếu vsetgroup, giá mua bán cập nhật mới nhất

Cổ phiếu Vsetgroup thông tin mua bán cập nhật liên tục

Cần bán cổ phiếu EDEN của CTCP Ê Đen

Bán cổ phiếu phiếu EDEN của công ty Cổ Phần Ê Den giá thỏa thuận.

 

Giá cổ phiếu, Sàn giao dịch uy tín, mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

Cần bán cổ phiếu VASS của CTCP Bảo hiểm Viễn đông

Cần bán cổ phiếu VASS số lượng lớn nhỏ giá thỏa thuận

 

Giá cổ phiếu, sàn mua bán cổ phiếu uy tính. Gia dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

PVOIL PHU MY - CẦN BÁN CỔ PHIẾU PV OIL PHÚ MỸ GIÁ THỎA THUẬN

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.  Cần bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ Gía thỏa thuận tốt nhất.

Tecco 5 - Cổ phiếu Tecco 5 giá mua bán cập nhật mới nhất

Gía cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Cần bán cổ phiếu TECCO 5 giá thỏa thuận

HAMC - CỔ PHIẾU HAMC CẦN BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín. hướng dẫn thủ tục và chuyển tiền 1 lần tại thời điểm giao dịch. 

SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín. hướng dẫn thủ tục và chuyển tiền 1 lần tại thời điểm giao dịch.

MBLAND - CỔ PHIẾU MBLAND CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN GIÁ RẺ

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.

BEN THANH LAND - Cổ phiếu BTL cần bán gấp giá tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.

Hapulico - Cổ phiếu hapulico cần bán giá tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

Mediplantex - Cổ phiếu MED giá tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.

GENIMEX - CỔ PHIẾU GENIMEX MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.

SAVIBECO - CỔ PHIẾU SAVIBECO CẦN BÁN GẤP
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín.
PVPM - Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ)
GENIMEX - Cty CP Lâm sản và XNK Tổng Hợp Bình Dương

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín.

MBLand - CỔ PHIẾU MBLAND CẦN BÁN GẤP

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín .

công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín .

ALC - Cổ phiếu ALC cần bán già tốt nhât
Công ty Cổ phần Tân Tân

Giá thỏa thuận

ANCO - Cổ phiếu ANCO cần bán gấp

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín

DANAPHA - Cổ phiếu DANAPHA cần bán giá thỏa thuận

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín.

vsetgroup - Cổ phiếu VSETGROUP cần bán số lượng lớn nhỏ

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.

BAM - Cổ phiêu BAM CẦN BÁN THỎA THUẬN GIÁ RẺ

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.

FAHASA - CỔ PHIẾU FAHASA GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
CONGTHANH - Cổ phiếu CONGTHANH CẦN BÁN GẤP

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.

ASG - CỔ PHIẾU ASG CẦN BÁN SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ giá thỏa thuận

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.

DONGTAM - CỔ PHIẾU ĐỒNG TÂM CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN
ALSC - CỔ PHIẾU ALSC CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc, giao dịch cổ phiếu otc uy tín.

APCT - cổ phiếu APTC cần bán giá thỏa thuận rẻ nhất

gia cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC iu tín.

CIE4 - Cổ phiếu cần bán gấp, giá cập nhật mới nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu otc uy tín.

DANAPHA - Cổ phiếu DANAPHA cần bán giá thỏa thuận tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc, giao dịch cổ phiếu otc uy tín.

BAM - CỔ PHIẾU BAM THÔNG TIN GIÁ MUA BÁN CỔ PHIẾU

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc, giao dịch uy tín.

VHE - CỔ PHIẾU VHE CẦN BÁN GIÁ THỎA THUẬN TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín.

RICONS - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal , giá mua bán cập nhật mới nhất.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

COPAC - CỔ PHIẾU COPAC CẦN BÁN GIÁ TỐT NHẤT

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu toàn quốc.

SCB - CỔ PHIẾU SCB GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

Vinmec - CỔ PHIẾU VINMEC GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

KSKL - CỔ PHIẾU KHÁCH SẠN KIM LIÊN CẦN BÁN GIÁ TỐT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal giá mua bán cập nhật mới nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc. Bán cổ phiếu METALVN thỏa thuận số lượng lớn nhỏ, giá tốt nhất.

ASCH - Cổ phiếu ASCH , giá mua bán cập nhật mới nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc (OTC: Vinphaco)

giá thỏa thuận, lô giao dich từ 50.000 cp trở lên.

ALSC - CTCP giao nhận và kho vận Hàng Không

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín.

HAMC - CỔ PHIẾU HAMC GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu otc, mua bán cổ phiếu uy tín, Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

BNC - CỔ PHIẾU BNC GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc. Cần bán cổ phiếu BNC của CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà giá thỏa thuận.

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP NHÁT
CTCP Đầu tư Thành Thành Công (OTC)

Cần bán giá thỏa thuận

PVPM - Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ (PV OIL Phú Mỹ)

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu uy tín.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Bán giá tốt, giá còn thương lượng. Khối lượng bán từ 3000 cp trở lên.

Cty chứng khoán Bảo Minh
Cty dau tu gia dinh
Ban chinh chu .ai co nhu cau xin goi 0909 925 268
ALS - CỔ PHIẾU ALS CẦN MUA THỎA THUẬN SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ GIÁ TỐT NHẤT

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín.

CTCP Tập Đoàn Capella benhthanh land)

Bán giá tốt

CTCP HÓA CHẤT Á CHÂU - ACC

thoa thuan

Công ty Cổ phần Sài Gòn sân bay (Saigon Airport Corporation)

Gía thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

ban gia thoa thuan

CTCP Thiết Kế Xây Lắp Viễn Đông

cần bán thỏa thuận giá tốt

Công Ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu
CTCP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

ban gia thoa thuan

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định

Nếu mua khối lượng lớn, giá còn lượng

Cong ty Co Phan Ha Long

Giao dich thỏa thuận khối lượng 26.000

CTCP Tập Đoàn Hanaka (OTC: Hanaka)

thương lượng giá cả hợp lý

OTC A: CIE4 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Tập Đoàn Cienco4)
CTCP Tập Đoàn Intimex
Công ty cổ phần vật tư Nông sản APROMACO
FAHASA - CỔ PHIẾU FAHASA MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu otc uy tin.

Công ty cổ phần Đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế

Cần bán, giá thỏa thuận.

TAH - Cổ phiếu TAH giá mua bán cập nhật mới nhất

 giá cổ phiếu, Mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu otc toàn quốc

công ty cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn
CTY cổ phần Nam vang

Cần bán gấp

CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch (OTC: NIC)

giá có thể thương lượng

Cty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
Tôi cần bán
CTCP Chứng Khoán Bảo Minh (OTC: BMSC)

cần bán gấp, giá có thể còn thương lượng nếu mua hết lô.

ngân hàng tmcp Bản việt

Giá thỏa thuận

QuyNhonPort - Cổ phiếu QNP giá mua bán cập nhật mới nhất

 giá cổ phiếu OTC, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

Công Ty Cổ Phần BASA
Bán thanh lý giá tốt
Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hoá ALS (ALSC)

Có cắt lẻ, mua nguyên lô giá thỏa thuận tốt nhất

liên hệ: 0949777295

Công ty CP Bảo hiểm hàng không
CTCP Tôn Đông Á (OTC: TonDongA)

giá thỏa thuận

Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu uy tín.
CTCP sai gon dau tu ky thuat xay dung
Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu uy tín.
Công ty CP Tân cảng - Phú Hữu
Cong ty co phan xay dung 8

Ban chinh chu

Cong ty co phan Toan Thinh phat

Giá trên đã bao gồm các khoang phí phát sinh

Ctcp container miền trung
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Giao dịch uy tín
CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Cotec (OTC: CIC)
DONG A BANK
Công ty cổ phần Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô

Giao dịch chính chủ

Tổng công ty thương mại ky thuật và đầu tư petec
Công ty công nghệ teruyeefn thông VNTT

hai sổ (5000 và 10000 ) cổ phiều niêm iết 10000đ/cp

Công ty cổ phần kho vận petec
Công ty tmkt và dt petec
Công ty CP Thủy điện Hủa Na
Công ty cổ phần xây dựng CTGT 810
Chính chủ, Ngày phát hành 28/72005
Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm
Cty cổ phần kinh doanh thủy hải Sài Gòn
Công ty cổ phần phát triển công trình viễn thông Telcom
sai gon postel
ban nghiem tuc. 0989011203, sang
VSG - CỔ PHIẾU VSEGROUP CẦN BÁN SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín.

VSETGROUP - Cần bán cổ phiếu vsetgroup giá thỏa thuận.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

Cô phếu cong ty CP đâu từ xay dung thường mai Thai Binh Dương Copac

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

khach san kim lien
Cổ phiếu song da nha trang

Cổ phiếu OTC, giá cổ phiếu cập nhật liên tục. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Giao dịch nhanh chóng, uy tín .

CTCP Dược Phẩm Trung ương VIDIPHA
Bán Cổ Phiếu Ngân Hàng Bảo Việt BAOVIETBANK

Mua cổ phiếu Bảo Việt của Ngân hàng TMCP Bảo Việt baovietbak

mua cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Bảo Việt BAOVIETBANK

MUA cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Bảo Việt số lượng lớn nhỏ

PVComBank mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Công ty CPĐT Xây dựng Ricons
CẦN MUA CỔ PHIẾU SCB- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

 Cần mua số lượng lớn nhỏ

Giao dịch tại Cty chứng khoán Tân Việt

Cổ phiếu Ricons của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
Cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường

 Cần mua số lượng lớn nhỏ cổ phiếu Gỗ An Cường

CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS)

Cần mua cp CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam số lượng lớn nhỏ, giá thỏa thuận

liên hệ: 0949777295

Bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCOMBANK)
BAV - Mua cổ phiếu Bamboo Airways giá mới nhất hôm nay

 Mua cổ phiếu BAV số lượng lớn nhỏ, chuyển tiền tại thời điểm giao dịch

 

Mua cổ phiếu Tha CO CỦA Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO)

Mua số lượng lớn nhỏ

Công ty cổ phần logistic hàng không ALSC
giá mua bán cổ phiếu PVCB - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

 Mua cổ phiếu PVCB số  lớn nhỏ, giá tốt nhất - liên hệ: 0949777295

Cần mua CỔ phiếu PVCOMBANK Số lượng lớn nhỏ

CẦN MUAThỏa thuận giá tốt nhất CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG PVCOMBANK Số LƯỢNG LỚN NHỎ

Liên hệ: 0949777295

Cổ phiếu Ngan hang bao viet
Cần mua Cổ Phiếu CTCP Cảng Quy Nhơn (OTC: QNP)

 Mua số lượng lơn nhỏ, giá thỏa thuận

VABANK - Giá Cổ Phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á

 Mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất, giá cập nhật liên tục. Liên hệ: 0888250957

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu MCMI
Ngan hàng An Bình ABBANK

  liên hệ: 0888250957

Mua cổ phiếu bệnh viện thái nguyên giá tốt nhất thị trường
Cần mua cổ phiếu bamboo airways (BAV) của Hãng hàng không Bamboo Airways

 Cần mua cổ phiếu bamboo airways (BAV) của Hãng hàng không Bamboo Airways số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất thị trường. Có thể thương lượng tùy số lượng.

Liên hệ: 0949777295
cổ phiếu bamboo aiways (BAV) mua giá tốt nhất hỗ trợ tất cả thủ tục

cổ phiếu bamboo aiways (BAV) mua giá tốt nhất, hỗ trợ tất cả thủ tục . chuyển đủ tiền tại thời điểm thanh toán

Mua Cổ phiếu CTCP Seoul Metal Việt Nam số lượn lớn nhỏ

 Mua Cổ phiếu CTCP Seoul Metal Việt Nam số lượn lớn nhỏ giá thỏa thuận

Cần mua cổ phiếu Bamboo Airways (BAV)
CẦN MUA CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG BẢN VIỆT GIÁ CAO NHẤT - BANVIETBANK

 Cần mua số lượng lớn nhỏ giá tốt nhất toàn quốc

Nhận tiền tại thời điểm làm thủ tục

Cổ phiếu Vietcredit cần bán giá thỏa thuận
Cần mua cổ phiếu Ricons
GIÁ CỔ PHIẾU Công ty Cổ Phần Bao bì Sài Gòn SAP

 Mua thoa thuận số lượng lớn nhỏ

ABBANK - Cổ phiếu ABB cần mua số lượng lớn

 cần mua cổ phiếu ngân hàng An Bình số lượng lớn nhỏ

Cổ phiếu bệnh viện quốc tế thái nguyên giá cập nhật mới nhất
JPA - CỔ PHIẾU Jetstar CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỐN NHỎ

 Cần mua cổ phiếu Công ty CP Hàng không Jetstar số lượng lớn nhỏ giá thỏa thuận.

THACO - CỔ PHIẾU THACO GIÁ MUA BÁN HÔM NAY
Ricons - Cổ Phiếu Ricons (PHG) mua giá tốt nhất

 Mua Cổ phiếu Ricons giá tốt nhất thị trường.

Hỗ trợ tất cả thủ tục, phí chuyển nhượng bên mua đóng. Chuyển tiền đủ tại thời điểm làm giao dịch.

SUTHANHHA - CỔ PHIẾU GỐM SỨ THANH HÀ , GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
THACO - CỔ PHIẾU THACO, GIÁ CỔ PHIẾU THACO CẬP NHẬT MỚI NHẤT
TONDONGA - CỔ PHIẾU TÔN DÔNG Á, GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 Cần bán cổ phiếu tondonga giá thỏa thuận. giao dịch uy tín.

Cần mua cổ phiếu Việt Tiệp
SEOUL METAL - Cổ phiếu Seoul Metal giá mua bán hôm nay

 Giao dịch cổ phiếu Seoul Metal uy tin1, giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng giao dịch

VHMW - Cổ phiếu vinhhao giá mua bán cập nhật mới nhất

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín. Giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc. Cần mua cổ phiếu nước khoáng Vĩnh Hảo (VHMW)  số lượng lớn nhỏ, giao dịch toàn quốc.  

PVCB - Cổ phiếu PVCOMBANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Giá cổ phiếu OTC, mua bán cổ phiếu OTC uy tính, giao dịch cổ phiếu OTC toàn quốc.

Cần mua thỏa thuận cổ phiếu PVCB số lượng lớn nhỏ. Chuyển tiền 1 lần tại thời điểm giao dịch

thacoricons - Cổ phiếu Thaco Ricons giá mua bán cập nhật mới nhất

 giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Cần mua cổ phiếu Thaco, Ricons giao dịch toàn quốc

THACO - CỔ PHIẾU THACO GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

VIETABANK - CỔ PHIẾU VIETABANK CẦN MUA GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

VIETABANK - CỔ PHIẾU VIETABANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

SCB - Cổ phiếu scb mua bán giá tốt nhất

giá cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

THACO - CỔ PHIẾU THACO CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, hướng dẫn làm thủ tục. chuyển tiền đủ tại thời điểm làm thủ tục. người mua chị phí giao dịch.

DATVANG - CỔ PHIẾU ĐẤT VÀNG MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, hướng dẫn thủ tục, chuyển tiền đủ tại thời điểm làm thủ tục.

RICONS - CỔ PHIẾU RICONS MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu,giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

SEOUL METAL - CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

FPT ONLINE - CỔ PHIẾU FPT ONLINE GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Gía cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

FAHASA - CỔ PHIẾU FAHASA MUA BÁN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tin.

THACO - CỔ PHIẾU THACO CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ, GIAO DỊCH UY TÍN.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam. Hướng dẫn thủ tục, chuyển tiền đủ tại thời điểm làm chuyển nhượng. bên mua chiu phí giao dịch.

sungroup - Cổ phiếu sungroup giá mua bán cập nhật mới nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tin, sàn mua bán cổ phiếu otc toàn quốc.

EABANK - CỔ PHIẾU EABANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, sàn mua bán cổ phiếu otc toàn quốc. Mua cổ phiếu Đong Á Bank giá thỏa thuận, số lượng lớn nhỏ.

CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

THMILK - CỔ PHIẾU THMILK MUA THỎA THUẬN GIÁ TỐT NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc. cần mua cổ phiếu THMILK số lượng lớn nhỏ.

Vinphaco - cổ phiếu Vinphaco già mua bán cập nhật mới nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu toàn quốc.

THACO - CỔ PHIẾU THACO GIÁ MUA BÁN CỔ PHIẾU CẬP NHẬT MỚI NHẤT.

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu Uuy tín, Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

PHULONG - CỔ PHIẾU PHULONG

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

BAOVIETBANK - CỔ PHIẾU BAOVIETBANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu toàn quốc.

Ngân hàng việt á

Mua số luongj lớn nhỏ

CTCP Dược Danapha (OTC: DAN)
Mua lô lớn nhỏ, gio dịch uy tín .
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS (PHÚ HƯNG GIA)
giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
CTCP Ô Tô Trường Hải (OTC: THA)
mua dau tu
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons (Phú Hưng Gia)

giá cổ phiếu, sàn OTC, giao dịch cổ phiếu OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

CTCP HÓA CHẤT Á CHÂU - ACC

Thoa thuan

TINHNGHIAPETRO - CỔ PHIẾU XĂNG DẦU TÍNH NGHĨA GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG OCEANBANK
Mua giá thỏa thuận
CTCP Ô Tô Trường Hải

Mua lô lớn nhỏ, giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng giao dịch. Thủ tục nhanh, uy tín .

TACO - CÔNG TY OTO TRUONG HAI
giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.
Ngân hàng TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (pvcombank)

cần mua khối lượng lớn, giá thỏa thuận

IDICO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

Cần mua số lượng từ 1000 cp trở lên

IDICO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
MUA dau tu, sang 0932162223
Công Ty Dược Phẩm Trung Ương 2

Gía thỏa thuận có thể cao hơn tùy khối lượng

ngan hang dong a

Mua thỏa thuận, giá có thể cao hơn tùy theo khối lượng

METALVN - CỔ PHIẾU SEOUL TAL VIỆT NAM MUA SỐ LƯỢNG LỚN NHỎ

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín nhất Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG

Mua lô lớn nhỏ, giá thỏa thuận có thể tốt hơn tùy theo khối lượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN Tập Đoàn S.S.G (OTC: SSGGroup)

Cần mua, giá thỏa thuận

Công ty cp kềm nghĩa

Giá thỏa thuận có thể cao hơn tùy vào khối lượng

THACO - CÔNG TY OTO TRUONG HAI

giá cổ phiếu, sàn OTC, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín hàng đầu Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

Thỏa thuận giá tùy khối lượng

SAOTD - CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

gia thoa thuan

Benthanhland - Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Bến Thành (Benthanhland)  

Mua số lượng lớn nhỏ, giá có thể cao hơn tùy vào khối lượng cổ phiếu.

Ngân hàng việt á
Mua theo khối lượng người bán
CTCP Khu Công Nghiệp Hiệp Phước (OTC: HPI)
CTCP Thực Phẩm Bích Chi
Mua theo khối lượng người bán
CTCP Thực Phẩm Bích Chi

giá trên đã bao gồm các khoản phí phát sinh khi giao dịch

ngân hàng TMCP SÀI GÒN
ngân hàng TMCP SÀI GÒN
bệnh viện quốc tế thái nguyên
CTY CP NUOC SUOI VINH HAO

Thủ tục nhanh gọn, gia 30.000/cổ phiếu là đã bao gồm tất cả các khoản phí phát sinh.

CTy DOAN NHAT nha thau co dien
Công ty cổ phần cát đại lợi
LVbank
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Mua theo khối lượng người bán
Công ty Cổ phần Đầu tư Everland - EVG
Ngân hàng Bảo Việt

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giá cổ phiếu cập nhật liên tục. Cần bán cổ phiếu Ngân hàng Bảo Việt

CTCP Tập Đoàn Mặt Trời - Sun Group
Mua theo khối lượng người bán
CTCP May 10
Cần mua cổ phiếu may 10
EABANK - Ngân hàng TMCP Đông Á
CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm Nutifood
CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm (Nutifood)
Mua theo số lượng người bán
công ty cổ phần 22
chưa có mã giao dịch
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thực - Thực Phẩm Hà Nội
Cần mua cp với số lượng lớn
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

Mua theo khoi luong khach can ban

may việt thắng
có thể sang tên
CTY CP NUOC SUOI VINH HAO
doanh nghiệp tư nhân Máy đo đạc Đà Nẵng
doanh nghiệp tư nhân Máy đo đạc Đà Nẵng
Cần mua cổ phiếu OTC mã CP CXC
CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm
CTCP Nước Khoáng Vĩnh Hảo

Khối lượng có thể thay đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (NIC)
TONDONGA - CTCP Tôn Đông Á
DONGABANK - CỔ PHIẾU DONGABANK GIÁ MUA BÁN CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Cần mua số lượng lớn nhỏ cổ phiếu ngân hàng đông á giá thỏa thuận.

VINAPHARM - Cổ phiếu VINAPHARM giá mua bán cập nhật mới nhât
CÔNG TY CHO THUÊ MAÝ BAY
NIC - Cổ phiếu NIC giá mua bán cập nhật mới nhất

Giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, Sàn giao dịch cổ phiếu otc toàn quốc.

ACC - CỔ PHIẾU HÓA CHẤT Á CHÂU CẦN MUA GIÁ TỐT NHẤT
giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín, giao dịch cổ phiếu toàn quốc.
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia
LH:0989011203
Công ty cổ phần Âu Lạc
LH: 0989011203
Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền
Cổ phiếu sông đà đất vàng cần mua giá cao , giá mua, bán cổ phiếu SODANA hôm nay

Cần mua cổ phiếu SODANA số lượng lớn nhỏ, giao dịch uy tính.

Giá mua bán cổ phiếu sông đà dất vàng cập nhật liên tục.

VTCD - cổ phiếu VTCD mua bán giá tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu OTC uy tín.

thủy điện Bình Điền - cổ phiếu thủy điện Bình Điền mua bán giá tốt nhất

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu, OTC uy tín.

CTCP Cấp nước Phú Mỹ

gia thoa thuan

Công ty sữa sạch TH True Milk

giá cổ phiếu, mua bán cổ phiếu uy tín. Sàn mua bán cổ phiếu OTC toàn quốc.

CTCP Tập Đoàn Mặt Trời - Sun Group

gia thoa thuan